پادتن گستر ایثار / PGI وجود دارد 43 محصولات.

هر صفحه
 • 69,000 تومان

  آنتی بادی های منوکلونال مورد استفاده در این کیت الایزا اختصاصی LH انسانی می باشند. هیچگونه تداخلی با TSH ، FSH و HCG انسانی در غلظت های طبیعی دیده نشده است.

  موجود
 • 132,000 تومان

  آنتی بادی های منوکلونال مورد استفاده در این کیت الایزا اختصاصی LH انسانی می باشند. هیچگونه تداخلی با TSH ، FSH و HCG انسانی در غلظت های طبیعی دیده نشده است.

  موجود
 • 261,000 تومان

  کیت الایزا برای تعیین غلظت تام هورمون تری یدوتیرونین انسانی

  موجود
 • 69,000 تومان

   روش سنجش ایمونولوژیکی امکان اندازه گیری غلظت بسیار کم هورمون تیروکسین آزاد را در حجم کمی از سرم  برآورده می سازد.هورمون های تیروکسین (T4) و تری یدوتیرونین (T3) عمدتا به پروتئین های خاصی در سرم متصل می شوند، که بعنوان حامل این هورمون ها در جریان خون عمل می کنند. مقدار تیروکسین آزاد مستقل از اتصال پروتئینی است، در واقع غلظت fT4 حالت واقعی کارکرد تیروئید را...

  موجود
 • 159,000 تومان

  آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) عمدتا توسط سلول های اپیتلیوم غده پروستات تولید می شود. غلظت آن در خون طی بیماری های پروستات شامل سرطان پروستات، بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات و عفونت پروستات افزایش می‌یابد و نشانگر خوبی جهت تشخیص و پیگیری درمان بیماری های پروستات می باشد.

  موجود
 • 82,000 تومان

  آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) عمدتا توسط سلول های اپیتلیوم غده پروستات تولید می شود. غلظت آن در خون طی بیماری های پروستات شامل سرطان پروستات، بزرگ شدن خوش خیم غده پروستات و عفونت پروستات افزایش می‌یابد و نشانگر خوبی جهت تشخیص و پیگیری درمان بیماری های پروستات می باشد.

  موجود
 • 159,000 تومان

  فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. مقدار  فریتین در سرم  رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد و از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود. از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. عملا تمام بیماران با آهن و فریتین سرم...

  موجود
 • 81,500 تومان

  فریتین پروتئین ذخیره کننده آهن در بافت های بدن است که با غلظت بالا در کبد، طحال و مغز استخوان وجود دارد. مقدار  فریتین در سرم  رابطه مستقیمی با ذخایر بافتی فریتین دارد و از اندازه گیری فریتین سرم برای تعیین ذخایر آهن بدن استفاده می شود. از آن برای تشخیص کم خونی فقر آهن از سایر کم خونی با علل مختلف استفاده می شود. عملا تمام بیماران با آهن و فریتین سرم...

  موجود
 • 107,000 تومان

  پروژسترون یک هورمون استروئید ۲۱ کربنی است که از کلسترول بافتی و جریان خونی سنتز می شود. کلسترول به پرگنه نولون تبدیل شده سپس از طریق دو واکنش دهیدروژناز و ایزومراز به پروژسترون تبدیل می گردد.

  موجود
 • 69,000 تومان

  گنادوتروپین(HCG) جفتی انسان یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در طی دروران بارداری ترشح می شود. غلظت گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) در خون و ادرار در طی بارداری طبیعی بشدت افزایش می یاید. بعلاوه در بسیاری از تومورهای تروفوبلاستیک و غیرتروفوبلاستیک غلظت این گلیکوپروتئین افزایش می یابد. لذا تعیین غلظت سرمی HCG  راهی مطلوب برای تشخیص...

  موجود
 • 69,000 تومان

  کیت الایزا برای تعیین غلظت تام هورمون تری یدوتیرونین انسانی

  موجود
 • 132,000 تومان

  گنادوتروپین جفتی انسان یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط سلول های تروفوبلاست جفت در طی دروران بارداری ترشح می شود. غلظت گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) در خون و ادرار در طی بارداری طبیعی بشدت افزایش می یاید. بعلاوه در بسیاری از تومورهای تروفوبلاستیک و غیرتروفوبلاستیک غلظت این گلیکوپروتئین افزایش می یابد. لذا تعیین غلظت سرمی HCG  راهی مطلوب برای تشخیص...

  موجود
نمایش 1 - 12 از 43 آیتم