کاتالوگ

فیلترهای فعال:
  موجود بودن
   وضعیت
    فروشگاه تجهیزات پزشکی فرداد طب آرین

    برترین فروشندگان

    Glucose Hitachi 917
    29,000 تومان
    hemoglobin A1c kit
    426,800 تومان
    HDL - C Hitachi 917
    177,000 تومان
    CHE Hitachi 917
    78,000 تومان
    ONPG
    15,000 تومان
    Triglycerides - STD
    5,000 تومان
    Urea bt_series
    72,000 تومان
    Cholesterol - STD
    5,000 تومان
    CK - NAC Hitachi 917
    101,000 تومان

    اپتاکا / APTACA هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.