(tTg -IgG& IgA(celiCheck نمایش بزرگتر

(tTg-IgG& IgA(celiCheck

(tTg-IgG& IgA(celiCheck

محصول جدید

794,700 تومان بدون مالیات

کیت گاستروانترولوژی (tTg-IgG& IgA(celiCheck محصول شرکت ا اس کو (AESKU)

جزئیات بیشتر

موجود

تست ویتامین / پنل ها (هورمون)پنل
نوع پنل (هورمون)متفرقه

AESKULISA tTg-GA نسل جدید یک آزمایش ایزو فاز آنزیم جامد برای شناسایی کمی و کیفی آنتی بادی های IgA یا IgG در برابر نئو اپیتوپ های ترگلوتامیناز بافت (tTG) در سرم انسان است.

Type:AESKULISA®
Method:Elisa
Reference:3516
Description:tTg-GA New Generation
Kit Configuration:Single - GA
Cut Off:15
Range:0 - 300 U/ml
Standard:-
Antibodies:IgG, IgA

25 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: