dsDNA-G نمایش بزرگتر

dsDNA-G

dsDNA-G

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

کیت روماتولوژی dsDNA-G محصول شرکت ا اس کو (AESKU)

جزئیات بیشتر

موجود

تست ویتامین / پنل ها (هورمون)پنل
نوع پنل (هورمون)متفرقه

AESKULISA dsDNA-G یک آنزیم فاز جامد ایمن سازی برای تشخیص کمی و کیفی آنتیبادی IgG علیه dsDNA در سرم انسان است.

25 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: