RA/CCP Detect نمایش بزرگتر

RA/CCP Detect

RA/CCP Detect

محصول جدید

1,123,700 تومان بدون مالیات

کیت روماتولوژی RA/CCP Detect محصول شرکت ا اس کو (AESKU)

جزئیات بیشتر

موجود

تست ویتامین / پنل ها (هورمون)پنل
نوع پنل (هورمون)متفرقه

AESKULISA RA / CP یک آنزیم فازی جامد ایمن سازی برای تشخیص کمی و کیفی آنتی بادیهای IgG به پپتیدهای سیتوئید اختصاصی ایمونوگلوبولین (G (IgG انسان در سرم انسان است.

25 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: