(CCP (3rd Generation نمایش بزرگتر

(CCP (3rd Generation

(CCP (3rd Generation

محصول جدید

1,314,500 تومان بدون مالیات

کیت روماتولوژی (CCP (3rd Generation محصول شرکت ا اس کو (AESKU)

جزئیات بیشتر

موجود

تست ویتامین / پنل ها (هورمون)پنل
نوع پنل (هورمون)متفرقه

AESKULISA CCP یک آنزیم فاز جامد ایمن سازی برای تشخیص کمی و کیفی آنتیبادیهای IgG به پپتیدهای سیترولین خاص است.

25 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: