Phospholipid Screen نمایش بزرگتر

Phospholipid Screen

Phospholipid Screen

محصول جدید

614,910 تومان بدون مالیات

کیت ترومبوز Phospholipid Screen محصول شرکت ا اس کو (AESKU)

جزئیات بیشتر

موجود

تست ویتامین / پنل ها (هورمون)پنل
نوع پنل (هورمون)متفرقه

فسفولیپید صفحه AESKULISA فاز آنزیم فاز جامد برای تشخیص کیفی آنتی بیوتیک های IgG و IgM در برابر فسفولیپید ها در سرم انسان است.

25 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: