آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﺷﯿﮕﻼ نمایش بزرگتر

آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﺷﯿﮕﻼ

Shigella Antisera

محصول جدید

640,000 تومان بدون مالیات

آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﺷﯿﮕﻼ برای شناسایی انواع شیگلاها در آزمایشگاه

جزئیات بیشتر

موجود

بافر / آنتی سرم ها (میکروب شناسی)آنتی سرم

برای شناسایی انواع شیگلاها در آزمایشگاه

روش‌کاربرد:

فرآورده باکتری شناسی

سروتیپ کردن باکتریها

آگلوتیناسیون مستقیم

9 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: