سوش باكتري (ليوفيليزه) P.aeroginosa ATCC 27853 نمایش بزرگتر

سوش باكتري (ليوفيليزه) P.aeroginosa ATCC 27853

(Bacterial strain (lyophilized

محصول جدید

120,000 تومان بدون مالیات

سوش باكتري (ليوفيليزه) P.aeroginosa ATCC 27853 محصول بهارافشان می باشد.

جزئیات بیشتر

موجود

سوش / معرف / رنگ (میکروب شناسی)سوش ها

برای کنترل کیفی در بخش باکتری شناسی و تستهای آنتی بیوگرام

روش‌کاربرد فرآورده:

کنترل کیفی

کنترل کیفی باکتریولوژی

کیفی

29 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: