کمپلمان خرگوش نمایش بزرگتر

کمپلمان خرگوش

Rabbit Complex

محصول جدید

95,000 تومان بدون مالیات

از خون خرگوش هایی که سابقه تزریق هیچ آنتی ژنی را ندارند تهیه می شود خرگوش ها باید از نظر عدم وجود آنتی بادی های ناخواسته بررسی شوند.

جزئیات بیشتر

موجود

خون کنترل / معرف (هماتولوژی)خون کنترل

از آنجا که خرگوش قرابت ژنتیکی دورتری با انسان دارد پس کمپلمان تهیه شده مناسب تر است.این محصول به کمپلکس آنتی ژن آنتی بادی متصل شده و به تاثیر بهتر آنها کمک می کند.

14 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: