Control Cystatin-C نمایش بزرگتر

Control Cystatin-C

Control Cystatin-C

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

کیت کنترل تجاری Cystatin-C محصول شرکت دیازیم

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دستگاه (بیوشیمی)کنترل ها

برای کنترل کیفیت Randox Acusera Cystatin C برای نظارت بر عملکرد سنجش ایموتروپودیدیمتری Cystatin C طراحی شده است. پایداری باز ویال 30 روزه در 2 درجه سانتی گراد منفی 8 درجه سانتیگراد به طور قابل توجهی باعث کم کردن میزان زباله می شود و به کاهش هزینه ها کمک می کند.

بر اساس استانداردها و معیارهای جهانی، آزمایشگاه باید روشهایی جهت کنترل کیفیت برای پایش کارایی و کیفیت تستها داشته باشد. یکی از این روشها، کنترل کیفی داخلی است که شامل ارزیابی و بررسی مداوم روشهای مورد استفاده جهت سنجش آنالیتهای مختلف در آزمایشگاه می باشد. یکی از مهمترین ابزارها در این زمینه استفاده از نمونه های کنترلی در مقادیر مختلف می باشد. نمونه های کنترلی مورد استفاده باید ماتریکس مشابه نمونه بیولوژیک مورد استفاده در سنجش را داشته و از پایداری مناسبی برخوردار باشند. غلظت آنالیت و حجم این نمونه کنترلی باید مناسب باشد.

شرکت فرداد طب آرین کیت های کنترل های تجاری را با نمایندگی برترین برندهای جهانی، ارائه می دهد.

5 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: