Calibrator Cystatin-C نمایش بزرگتر

Calibrator Cystatin-C

Calibrator Cystatin-C

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

کیت Calibrator Cystatin-C محصول شرکت دیازیم

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دستگاه (بیوشیمی)کالیبراتور

Cystatin C یک پروتئین سیتستین پروتئینی است که توسط ژن CST3 واقع در کروموزوم 20 انسانی کدگذاری شده است. دوز آن یک شاخص عملکرد کلیه است و می تواند برای ارزیابی میزان فیلتراسیون گلومرولی مورد استفاده قرار گیرد. این 120 اسید آمینه دارد و دارای وزن مولکولی 13 کیلو دالتون است.

5 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: