مرفین نمایش بزرگتر

مرفین

Morphine

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

یکی از راه‌های ساده برای تشخیص مصرف، سوءمصرف یا وابستگی به انواع مواد مخدر، انجام تست‌های ادراری است. این تست‌ها بر پایه‌ی تشخیص مواد، داروها یا متابولیت‌های آن‌ها در ادرار عمل می‌کند.

جزئیات بیشتر

کیت / رپید تست (بیوشیمی)رپید تست

روش معمول در آزمایشگاهها، غربالگری نمونه های افراد با تست های سریع ایمنوکروماتوگرافی جهت شناسایی افراد مشکوک و سپس انجام آزمون تاییدی با یک روش استاندارد مبتنی بر تجزیه شیمیایی می باشد.تست نواری مرفین یک آزمون یک مرحله‌ای پیشرفته، سریع و با کیفیتی بالا است که برای تشخیص کیفی مرفین و متابولیت‌های آن در ادرار یا سرم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

19 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: