مرفین بزاقی نمایش بزرگتر

مرفین بزاقی

Salivary morphine

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

كيت سنجش سه عامل مخدر مورفين، امفتامين و مت امفتامين روژان در نمونه بزاق مي تواند بعنوان يك روش غربالي غيرتهاجمي آسان و در جا ،مورد استفاده گسترده قرار گيرد

جزئیات بیشتر

کیت / رپید تست (بیوشیمی)رپید تست

این کیت شش کاره قادر است اعتیاد و مصرف شش نوع ماده مخدرمتاآمفتامین . آمفتامین . حشیش . متادون . بنزو . مرفین را تشخیص دهد.این کیت قیمت یک پنجم نمونه های خارجی و وارداتی را دارد و می توان از آن جهت مقابله و پیشگیری از اعتیاد در محیط هایی همچون دانشگاه ها، مدارس، اداره ها و پادگان ها از آن استفاده کرد.

19 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: