AMA-M2 نمایش بزرگتر

AMA-M2

AMA-M2

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

کیت هپاتولوژی AMA-M2 محصول شرکت ا اس کو (aesku)

جزئیات بیشتر

موجود

AESKULISA AMA-M2-Check یک آنزیم فازی جامد برای بررسی کمی و کیفی آنتیبادی IgG و IgM در برابر M2 در سرم انسان است.

Type:AESKULISA®
Method:Elisa
Reference:3707
Description:AMA-M2-Check
Kit Configuration:Single - Check
Cut Off:20
Range:0 - 300 U/ml
Standard:-
Antibodies:IgG, IgM

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: