T-Uptake نمایش بزرگتر

T-Uptake

T-Uptake

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

تست عملکرد تيروئيدبرای تشخيص هيپوتيروئيدي يا هيپرتيروئيديسم استفاده شده با تيروکسين (T4) يا معادل آن براي ارائه شاخص T4 آزاد، FTI.اندازه گیری غیر مستقیم از پروتئین اتصال،جذب T3 نشان دهنده سایت های اتصال موجود (به عنوان مثال، نشان دهنده TBG).مصرف T3 اندازه گیری سرم T3 نیست.هرگز نباید به تنهایی استفاده شود در عوض،استفاده معمول آن با تيروکسين(T4)

موجود

کیت ها / رپید تست (هورمون)کیت
تعداد تست (هورمون)192

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: