free T4 نمایش بزرگتر

free T4

free T4

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

این آزمون برای تعیین عملکرد تیروئید بویژه درهنگامی که بیمار بطور همزمان دچار مشکلات بالینی مؤثر بر سطح پروتئین های خون گشته است،استفاده می شود.چنانچه مقدار آن از حد طبیعی بیشتر باشد نشانه پر کاری تیروئید است و مقادیر کمتر ازحد طبیعی در کم کاری تیروئید مشاهده می شود.

موجود

کیت ها / رپید تست (هورمون)کیت
تعداد تست (هورمون)96

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: