PTH نمایش بزرگتر

PTH

PTH

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

تست پاراتیروئید محصول شرکت مونوبایند

جزئیات بیشتر

موجود

کیت ها / رپید تست (هورمون)کیت
تعداد تست (هورمون)96

در تست هورمون پاراتیروئید سطح هورمون پاراتیروئید در خون بررسی می شود. این تست برای کمک به شناسایی پرکاری پاراتیروئید برای تعیین علت سطح غیر طبیعی کلسیم و یا بررسی وضعیت بیماری کلیوی مزمن کاربرد دارد. این هورمون سطح کلسیم و فسفر خون را بررسی می کند.

این هورمون توسط پاراتیروئید ساخته می شود که در پشت تیروئید قرار دارد. اگر کلسیم خون خیلی کم باشد، این غدد PTH بیشتری می سازند. این امر باعث می شود تا استخوان ها کلسیم بیشتری وارد خون کنند و مقدار کلسیم ورودی از کلیه ها به ادرار کم تر می شود. ویتامین D هم به فرم فعال تبدیل می شود، و در روده ها جذب کلسیم و فسفر را افزایش می دهد. اگر سطح کلسیم خیلی زیاد باشد، غدد پاراتیروئید هورمون پاراتیروئید کمتری تولید می کنند.

PTH کم یا زیاد مشکلات کلیوی و استخوانی می دهد و باعث تغییرات کلسیم و ویتامین D هم می شود.

تست های بررسی سطح کلسیم و فسفر خون ممکن است همزمان با تست بررسی PTH انجام شود.

چرا تست هورمون پاراتیروئید انجام می شود:

  • تشخیص پرکاری پاراتیروئید
  • یافتن علت سطح غیر عادی کلسیم خون
  • بررسی اینکه آیا اختلال پاراتیروئید، وضعیت کلسیم غیر عادی می دهد.
  • بررسی مشکلات مربوط به بیماری کلیوی مزمن

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: