ca-125 نمایش بزرگتر

ca-125

ca-125

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

CA-125 یک نشانگر توموری است که نتیجه ی بررسی آن می تواند در نشان دادن وجود انواعی از سرطان ها کمک کننده باشد. اغلب آزمایش برای بررسی چگونگی روند درمانی سرطان تخمدان و یا عود مجدد سرطان تخمدان به کار می رود.

جزئیات بیشتر

موجود

کیت ها / رپید تست (هورمون)کیت
تعداد تست (هورمون)96

سرطان ، سالیانه مسئول مرگ بسیاری از افراد در سراسر جهان است. تقریبا در تمامی بدخیمی ها بهترین و اغلب تنها شانس درمان، تشخیص بیماری در مراحل اولیه است. تومور مارکرها موادی هستند که به وسیله تومور و یا سلولهای غیر توموری به عنوان پاسخی به حضور تومور، تولید می شوند و در تشیص بیماری در مراحل اولیه، افتراق مراحل و درجات مختلف بیماری، پایش درمان و تشخیص عود تومور مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت فرداد طب آرین ارائه دهنده کیت های تشخیص طبی آزمایشگاهی تومور مارکرها با برترین برندهای جهانی می باشد.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: