AFP نمایش بزرگتر

AFP

AFP

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

AFP پروتئینی است كه در جنین توسط كبد تولید شده و در مایع آمنیوتیك ترشح می شود. AFP سپس از طریق جفت وارد گردش خون مادر می شود و به همین دلیل در خون مادر باردار می توان آن را اندازه گیری كرد. هدف از انجام تست AFP ی بردن به بعضی از اختلالات مادرزادی در جنین است.

جزئیات بیشتر

موجود

سرطان ، سالیانه مسئول مرگ بسیاری از افراد در سراسر جهان است. تقریبا در تمامی بدخیمی ها بهترین و اغلب تنها شانس درمان، تشخیص بیماری در مراحل اولیه است. تومور مارکرها موادی هستند که به وسیله تومور و یا سلولهای غیر توموری به عنوان پاسخی به حضور تومور، تولید می شوند و در تشیص بیماری در مراحل اولیه، افتراق مراحل و درجات مختلف بیماری، پایش درمان و تشخیص عود تومور مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت فرداد طب آرین ارائه دهنده کیت های تشخیص طبی آزمایشگاهی تومور مارکرها با برترین برندهای جهانی می باشد.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: