Free PSA نمایش بزرگتر

Free PSA

Free PSA

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

از میزان نسبت PSA آزاد (Free PSA) به مقادیر كلی PSA، جهت حدس زدن احتمال بدخیمی پروستات بهره گرفته میشود.

جزئیات بیشتر

موجود

کیت ها / رپید تست (هورمون)کیت
تعداد تست (هورمون)96

سرطان ، سالیانه مسئول مرگ بسیاری از افراد در سراسر جهان است. تقریبا در تمامی بدخیمی ها بهترین و اغلب تنها شانس درمان، تشخیص بیماری در مراحل اولیه است. تومور مارکرها موادی هستند که به وسیله تومور و یا سلولهای غیر توموری به عنوان پاسخی به حضور تومور، تولید می شوند و در تشیص بیماری در مراحل اولیه، افتراق مراحل و درجات مختلف بیماری، پایش درمان و تشخیص عود تومور مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت فرداد طب آرین ارائه دهنده کیت های تشخیص طبی آزمایشگاهی تومور مارکرها با برترین برندهای جهانی می باشد.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: