Progesteron نمایش بزرگتر

Progesteron

Progesteron

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

از پروژسترون در پزشکی در پیشگیری از حاملگی، سقط، درمان آمنوره، هورمون‌تراپی در زنان یائسه و ... استفاده می‌شود.

جزئیات بیشتر

موجود

کیت ها / رپید تست (هورمون)کیت
تعداد تست (هورمون)96

پروژسترون یکی از هورمون‌های جنسی زنانه است. این هورمون یک استروئید بیست و یک کربنه است. پروژسترون در طی چرخه تخمک‌گذاری طبیعی از جسم زرد ترشح می‌شود و قطع آن موجب شروع قاعدگی می‌شود. در زمان بارداری نیز این هورمون ترشح می‌شود. مقدار اندکی هم از غده فوق کلیوی آزاد می‌شود.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: