Ampicillin نمایش بزرگتر

Ampicillin

Ampicillin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

این دارو علاوه بر عملکردی که همانند پنی‌ سیلین دارد به علت تغییرات شیمیایی‌ اش طیف ضد میکروبیش گسترش یافته و توانایی اثر بر تعدادی از باکتریهای گرم منفی را نیز دارد .

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

آمپی‌ سیلین یکی از دارو های خانواده پنی سیلین ها و از دسته بتالاکتام ها است. این دارو همانند آموکسی‌ سیلین از رده آمینو پنیسیلین ها است و خصوصیات مشایهی با آموکسی سیلین دارد اما جذب خوراکی به مراتب کمتری دارد لذا در درمان عفونت های گوارشی و ادراری و یا به صورت تزریقی استفاده می شود. این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) باعث مهار ترانس پپتیداز ها می‌ شود و باعث ممانعت از ساخت پپتیدو گلیکان های دیواره سلولی باکتری و تخریب دیواره سلولی باکتری می‌ شود. آمپی‌ سیلین به بتالاکتاماز حساس است و باکتری های تولیدکننده بتالاکتاماز در برابر آن مقاومند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: