Ampicillin Sulbactam نمایش بزرگتر

Ampicillin Sulbactam

Ampicillin Sulbactam

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

این داروی ترکیبی در درمان عفونت های پوست ، دستگاه گوارش و باکتری های تولید کننده بتالاکتاماز استفاده می شود

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

به یک یا چند پروتئین PBP متصل شده و مرحله ترانس پپتیداسیون نهایی سنتز پپتیدوگلیکان در دیواره سلولی باکتریایی را مهار می کند ، در نتیجه از بیوسنتز دیواره سلولی جلوگیری می کند . با توقف چینش دیواره سلولی ، باکتری ها به تدریج در اثر فعالیت آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی (اتولیزین ها و مورین هیدرولازها) لیز می شوند. افزودن سولباکتام که یک مهار کننده بتالاکتاماز است، طیف اثر آمپی سیلین را افزایش می دهد تا برخی ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز هم پوشش داده شوند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: