Ceftazidime نمایش بزرگتر

Ceftazidime

Ceftazidime

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

مانند پنی سیلین ها بر دیواره باکتری ها مؤثرند . سفتازیدیم از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

سفتازیدیم ازسفالوسپورین‌ های نسل سوم است که علیه باکتری‌ های گرم منفی به‌ویژه‌گونه‌ های پسودوموناس مؤثر است. این دارو در درمان‌ عفونتهای ناشی از باکتری‌ های گرم مثبت‌ و گرم منفی حساس به دارو از جمله عفونتهای مجاری‌ صفراوی ، عفونتهای‌ تنفسی، درمان بیماری‌ های عفون‍ی در بیمارانی که سیستم ایمن‍ی آن‌ ها تضعیف‌ شده‌ است، مننژیت ، پریتونیت ، پنومونی ، سپتی سمی ، عفونتهای پوست‍ی و پیشگیری از بروز عفونت پس از اعمال‌ جراحی مصرف می‌ شود.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: