Cloxacillin نمایش بزرگتر

Cloxacillin

Cloxacillin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

این دارو همانند سایر بتالاکتامها با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین باعث مهار ترانس پپتیدازها می‌شود و باعث ممانعت از ساخت پپتیدو گلیکانهای دیواره سلولی باکتری و تخریب دیواره سلولی باکتری می‌شود.

جزئیات بیشتر

300 موارد

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

تغییر ساختار شیمیایی آن را مقاوم به آنزیم بتالاکتاماز تولید شده توسط برخی باکتریها ساخته است . کلوگزاسیلین از دسته پنی‌سیلینهای مقاوم به بتالاکتاماز است . از لحاظ اثر ضدمیکروبی و خواص فارماکولوژیکی بسیار مشابه فلوکلوگزاسیلین است . این دارو همچنین متعلق به دسته ایزوگزازولیل پنی‌سیلینها (Isoxazolyl Penicillins) هست . این دسته که مقاومت خوبی نسبت به اسید دارند می‌توانند به صورت خوراکی مصرف شوند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: