ceftazidime clavulanic acid نمایش بزرگتر

ceftazidime clavulanic acid

ceftazidime clavulanic acid

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

برای درمان برخی از عفونتهای مقاوم به چندین دارو مقاوم به گرمی منفی، برای درمان عفونت های پیچیده داخل شکمی استفاده می شود.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

یک مهار کننده خودکشی از آنزیم های بتالاکتاماز باکتریایی است. تنها به تنهایی کنترل می شود، فعالیت آنتی باکتریال ضعیف را در برابر بسیاری از موجودات زنده دارد، اما در ترکیب با سایر آنتی بیوتیک های بتا-لکتام، آنتی بیوتیک را با لکتوما از میکروبی مانع می شود.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: