Cefazolin نمایش بزرگتر

Cefazolin

Cefazolin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

سفازولین در درمان‌ عفونتهای ناشی از باکتری‌ های گرم مثبت‌ و گرم منفی حساس به دارو از جمله‌ عفونتهای ادراری به‌ ویژه در دوران‌ بارداری و نیز به عنوان پیشگیری از عفونت قبل از اعمال جراحی مصرف‌ می‌ شود.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

مانند پنی سیلینها بر دیواره باکتریها موثرند . سفازولین از طریق مهار سنتز دیواره سلول باکتری موجب ناپایداری اسموتیک باکتری شده و آثار باکتریسیدی دارد.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: