Streptomycin نمایش بزرگتر

Streptomycin

Streptomycin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

استرپتومایسین نوعی آنتی بیوتیک است که برای درمان سل استفاده می شود . این دارو می تواند باعث آسیب ها و مشکلات عصبی شود . در صورتی که مشکلات کلیوی داشته باشید خطر بروز مشکلات عصبی بسیار بیشتر خواهد شد .

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

همه آمینوگلیکوزید ها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌ شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند. نفوذ این داروها به درون پوشش سلول‌ های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌ باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازیهای مطلق اثر ناچیزی دارند. مهارکننده‌ های سنتز دیواره سلولی مانند پنی سیلین‌ ها انتقال آمینوگلیکوزید ها را افزایش می‌ دهند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: