Urease نمایش بزرگتر

Urease

Urease

محصول جدید

15,000 تومان بدون مالیات

محصول اوره آز برای تشخیص توانایی ارگانیسم برای شکستن اوره با تولید آنزیم اوره آز می باشد. آگار اوره در سال 1946 توسط کریستنسن برای افتراق با سیل های روده استفاده شد.

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)تشخیصی

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: