Hydrogen sulfide نمایش بزرگتر

Hydrogen sulfide

Hydrogen sulfide

محصول جدید

15,000 تومان بدون مالیات

نوعی دیسک تشخیصی آنتی بیوگرام می باشد که به تازگی راهی بازار شده می باشد .

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)تشخیصی

سولفید هیدروژن می تواند در مقادیر کم از گوگرد حاوی آمینو اسیدها مانند سیستئین توسط تعداد زیادی از باکتری ها در کربوهیدرات تولید می شود. سولفید هیدروژن در تماس با استات سرب یک رسوب سیاه تولید می کند که نشان دهنده واکنش سیاه و سفید رنگ روی نوار کاغذ سولفید هیدروژن است .

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: