Oxidas نمایش بزرگتر

Oxidase

Oxidase

محصول جدید

15,000 تومان بدون مالیات

محصول اکسیداز کمک به شناسایی بعضی باکتری ها از قبیل باکتری های تولید کننده آنزیم سیترو کروم اکسیذاز می کند.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)تشخیصی

به بررسی وجود سیستم سیتوکروم اکسید از می پردازد.این تست کمک به شناسایی سودوموناس (pseudomonas) ، نایسریا (neisseria) ،آلکالیژنز (alcaligenes) ، آئروموناس (aeromonas) ،کمپیلوباکتر (campylovacter) ، ویبریو (vibrio)،بروسلا (brucella) و پاستورلا (pasteurella) و همه ی باکتری های تولیدکننره آیزیم با و همه ی باکتری های تولیدکننده آنزیم سیتوکروم اکسیداز می کند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: