Arginine Dhydrolaz نمایش بزرگتر

Arginine Dhydrolaz

Arginine Dhydrolaz

محصول جدید

15,000 تومان بدون مالیات

محصول آرژنین دهیدرولاز با تجزیه آرژنین باعث تولید محصولات قلیایی می شود.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)تشخیصی

برخی از باکتری ها به دلیل داشتن آنزیم آرژنین دهیدرولاز می توانند اسید آمینه آرژنین را تجزیه کنند. بنابراین محیط Arginine Dihydrolase (ADH) Broth به منظور شناسایی باکتری هایی که می توانند اسید آمینه آرژنین را به عنوان منبع کربن و انرژی تجزیه کنند، استفاده می شود.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: