پودر بافر الکتروفورز (سوپرهم) نمایش بزرگتر

پودر بافر الکتروفورز (سوپرهم)

Electrophoresis

محصول جدید

21,000 تومان بدون مالیات

از شناخته شده ترین روش های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول ها است. این محصول به صورت پودر در حجم 1 لیتر می باشد .

جزئیات بیشتر

موجود

حجم1 لیتر

به طورکلی الکتروفورز حرکت ذرات پراکنده در داخل مایعی تحت تأثیر یک  میدان الکتریکی یکنواخت است. همین حرکت در فضایی با میدان الکتریکی غیریکنواخت دی الکتروفورز نامیده می شود.

4 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: