CK - NAC نمایش بزرگتر

CK - NAC Hitachi 917

CK - NAC Hitachi 917

محصول جدید

101,000 تومان بدون مالیات

اين كيت جهت اندازه گيری CPK تا تغييرات جذب نوری 0.25 در دقیقه یا 1031 طراحي شده است.

جزئیات بیشتر

این محصول دیگر در انبار نیست

کیت / رپید تست (بیوشیمی)کیت
نوع دستگاه (بیوشیمی)کالیبراتور

آنزيم CK شامل ايزوفرم های CK-M ماهیچه وCK-B مغز است كه ايزوآنزيم های CK-MB ،CK-BB وCK-MM را ايجاد مي نمايند.فعاليت آنزيم CK شامل فعاليت ايزوآنزيم های آن و ماكرو CK است.در يک فرد سالم فعاليت آنزيم CK بيشتر شامل CK-MM است، در حالي كه ديگر ايزوآنزيم ها فعاليتي محدود دارند. افزايش فعاليت آنزيم CK در آسيب های ماهيچه قلبي و بيماری های ماهيچه های اسکلتي ديده مي شود. مهمترين كاربرد اندازه گيری فعاليت آنزيم ck در تشخيص و بررسي بيماران قلبي است.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: